Detektor búrok - StormTracker/ POPRAD - DW0307

Aktuálny stav búrok - sleduj Dátum a Čas aplikácie.

Pre správne zobrazenie animácie si nainštalujte pluning: " jxpiinstall.exe "

 Detektor Bleskov je určený len pre informačné účely!