Predpovedná analýza Teploty+smeruVetra/12hUTC

Pre 24h predpovednú animáciu klikni na Graf