Kontakt:

SpecTech - R.DEVEČKA

Mesačná 1361
059 91 Veľký .Slavkov

prevádzka: Poprad-Veľká

IČO: 37749650
DIČ: SK1045707597

email : spectechpp@gmail.com

Kontakt : +421 903 771 663