Meranie radiácie (CPM - μSv/h)

Detekcia radiačného pozadia ionizujúceho žiarenia β+γ

Graf "radiačného pozadia" (CPM) za posledných 12-hodín čas UTC +2hod.

 

Detekčná (GM) trubica SBM-20 konverzný faktor 0.0057 (CPM * KF = μSv/h)

* Bežná (priemerná) hodnota < 30 CPM = 0.17 μSv/h = 0.020 mR/h

* Zvýšená (priemerná) hodnota ˃ 50 , vysoká ˃ 300, nebezpečná ˃ 1000 CPM

Detektor slúži len na informačné účely !

Automatická obnova obrázku je každých 30 sec.