Meteorologická stanica Poprad -Veľká

Aktuálne merania z hlavnej stanice - "1"

          Porovnávanie teploty pôdy /Soil Temp/ v hĺbke -10cm, test 3 čidiel.