Meteorologická stanica Poprad -Veľká

Aktuálne merania: Radiačné pozadie (CPM) + Búrkový radar (detekror bleskov)