Správa/Servis Televízných optických systémov a inej Špeciálnej techniky

Vysoká kvalita a spolahlivosť za prijateľnú cenu.

         
 

SpecTech - Richard DEVEČKA, Tel. 0903-771663

Inštalácia Internetu LTE SWAN pre lokality: Poprad, Keźmarok, Spišská Belá

Správa - Realizácia televíznych káblových rozvodov a inej špeciálnej techniky 

Návrh - Realizácia optických, dátových, televíznych a kamerových systémov