Meteorologická stanica Poprad -Veľká

Aktualizovaný "Archív Meraní" za Rok 2017-2018