Aktuálne merania Rosného bodu + porovnávanie údajov medzi Meteo stanicami - POPRAD:

DW0307 FunSAT , 11934 LZTT, 11952 Aerologická stanica Gánovce