Merania za aktuálny Rok POPRAD - DW0307

Kopírovanie a prenos dát je možný jedine so SÚHLASOM Majiteľa.