Meteo stanica Poprad - Slavkov

Aktuálne merania + Búrkový Radar + Detekcia Gama žiarenia , stanice FunSAT.