Meranie radiácie (CPM - μSv/h)

Detekcia radiačného pozadia ionizujúceho gama žiarenia

Signálna úroveň ˃300 CPM (400 nSv/h), čas UTC.

Detekčná (GM) trubica* SI22G konverzný faktor * 0.00126263 (CPM x KF = μSv/h)

Bežná (priemerná) hodnota < 110 CPM = 0.138 μSv/h = 138nSv/h

Signálna úroveň ˃ 300 CPM, vysoká ˃ 500 CPM , nebezpečná ˃ 1000 CPM

317 CPM = 0.4 μSv/h = 400 nSv/h - Signálna úroveň radiácie podľa SHMÚ.

Merania za 24 hod. stanica Funsat2 , CSV formát stiahni tu ...

Detektor slúži len na informačné účely !

Automatická obnova obrázku je každých 60 sec.